Wethouder Gert Jan 't Hart opent clubgebouw.

Donderdagavond 17 december 2009. heeft Gert Jan 't Hart, onder hartverwarmende belangstelling, met een wedstrijd tegen Bas Houke ons clubgebouw officieel geopend.

Hoewel zijn biljartprestaties nou niet bepaald de landelijke pers zullen halen heeft hij met zijn bravoure en spontaniteit toch cachet aan deze avond gegeven. Spreekstalmeester Jacques leidde de wedstrijd in en onder gezag van arbiter Gerard Sanderse kwam uiteindelijk Gert Jan zelfs als winnaar over de meet.

Onder de vele belangstellenden waren de directeur van de K.N.B.B.
dhr. Willem La Riviere, Hans van Coolegem en echtgenote van Biljart Totaal, het bestuur van district Rotterdam, Arjen van Dussen voorzitter van de sportraad Spijkenisse en veel bestuurders van verenigingen uit het district evenals de vertegenwoordiger van Delta Donatiefonds.Wat het bestuur van De Rietlander aangenaam heeft verrast was de geweldige opkomst van onze leden die zich door de weeromstandigheden niet lieten weerhouden.

Onze hartelijke dank gaat ook uit naar Annelies, Esther, Hans, Anouk, Sandra en John die met hun geweldige inzet m.b.t. de hapjes en drankjes hebben bijgedragen aan deze geslaagde avond.

Jaap Vermeer